fbpx

Konfuciusz bölcsességei (3. rész)

Az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína a világgazdaság három legjelentősebb szereplője. Figyelemre méltó, hogy Kína ezt a pozícióját néhány évtized alatt érte el. A kínai gazdasági növekedés gazdaságfilozófiai, ideológiai alapját a konfuciuszi tanok adták és adják jelenleg is.

The post Konfuciusz bölcsességei (3. rész) appeared first on Adó Online.

Konfuciusz bölcsességei (2. rész)

A Konfuciusz bölcsességeit tartalmazó könyv a világirodalom egyik legrégibb és legolvasottabb műve. A Mester írástudó volt, de gondolataiból semmit sem jegyzett le. A két és félezer évvel ezelőtt élt bölcselkedő mondásait, beszélgetéseit tanítványai, vagy inkább tanítványainak tanítványai jegyezték le. A bölcsességek alapvetően morálfilozófiai jellegűek, és kevésbé gyakorlatiak, csak néhány említés van jövedelemről, vagyonról, gazdálkodásról.

The post Konfuciusz bölcsességei (2. rész) appeared first on Adó Online.

Konfuciusz bölcsességei (1. rész)

A Konfuciusz bölcsességeit tartalmazó könyv a világirodalom egyik legrégibb és legolvasottabb műve. A Mester írástudó volt, de gondolataiból semmit sem jegyzett le. A két és félezer évvel ezelőtt élt bölcselkedő mondásait, beszélgetéseit tanítványai, vagy inkább tanítványainak tanítványai jegyezték le. A bölcsességek alapvetően morálfilozófiai jellegűek, és kevésbé gyakorlatiak, csak néhány említés van jövedelemről, vagyonról, gazdálkodásról.

The post Konfuciusz bölcsességei (1. rész) appeared first on Adó Online.

800 éves az Aranybulla – A kiváltságlevél ’utóélete’ (10. rész)

Az Aranybulla évszázadokon át hivatkozási alappá vált, és tulajdonképpen az ma is. Sorozatunk befejező részében ezekből a hivatkozásokból idézünk fel néhányat, illetve áttekintjük a sorozat korábbi írásait.

The post 800 éves az Aranybulla – A kiváltságlevél ’utóélete’ (10. rész) appeared first on Adó Online.

800 éves az Aranybulla – A beregi egyezmény (9. rész)

Az Aranybulla 1231-es megújításában az ellenállási záradék helyébe az esztergomi érsek kiközösítési felhatalmazása lépett. Valószínűleg II. András sem gondolta, hogy ezzel a jogával Róbert érsek már a következő év elején élni fog.

The post 800 éves az Aranybulla – A beregi egyezmény (9. rész) appeared first on Adó Online.

800 éves az Aranybulla – Püspökök, várispánok (7. rész)

II. András király nem egységes szabályozásként adta ki az Aranybullát, az gyakran csak kiegészítette egyéb intézkedéseit, döntéseit. Ez azt is jelenti, hogy nem kis jelentősége van annak is, hogy mit nem tartalmazott a kiváltságlevél. Ez nem kis mértékben jelenti a végrehajtott adóreformot is. Az adóintézkedések egy része csak utalásszerűen tartalmaz hátrányos intézkedéseket az egyház és a várispánok kárára.

The post 800 éves az Aranybulla – Püspökök, várispánok (7. rész) appeared first on Adó Online.

Jönnek az ispánok – a középkor feltámadása?

A Kormány képviseletében Varga Mihály pénzügyminiszter benyújtotta az Országgyűlésnek Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés számos törvényben a kormánymegbízottról főispánra módosítja a kormányzat megyei elöljáróinak megnevezését. Kérdés, hogy valóban csak elnevezésbeli változásról van-e szó, vagy egy új kormányzati stílusról.

The post Jönnek az ispánok – a középkor feltámadása? appeared first on Adó Online.

800 éves az Aranybulla – Hadkötelezettség, nemesi adómentesség (6. rész)

Az Aranybulla legtovább élő intézménye a nemesi adómentesség volt, csak a XIX. század közepén törölték el. Az adómentesség összefüggött azzal, hogy a nemesség hadviselésre volt kötelezhető a haza védelmében, illetve más országok elleni hadjáratok esetében is szerepet kellett vállalniuk.

The post 800 éves az Aranybulla – Hadkötelezettség, nemesi adómentesség (6. rész) appeared first on Adó Online.

800 éves az Aranybulla – Megszületik a kiváltságlevél (4. rész)

Sok minden ismert az Aranybulláról, de nem kevés a bizonytalanság sem a kibocsátásával, hatásaival, utóéletével, megítélésével kapcsolatban. A kiváltságlevél szövege fennmaradt, de az talán kevésbé ismert, hogy mit jelentettek az egyes rendelkezések. Az értelmezést fordítási hibák is nehezítették.

The post 800 éves az Aranybulla – Megszületik a kiváltságlevél (4. rész) appeared first on Adó Online.

800 éves az Aranybulla – II. András uralkodása (3. rész)

Régóta él II. András királyról az a kép, hogy gyenge kezű uralkodó volt, az Aranybullát kényszerűségből adta ki, országlása romlásba vitte a Magyarországot. Sőt, ez a katasztrofális működés előzménye és oka is volt a muhi csatában elszenvedett vereségnek. A történészeknek ma már egészen más a véleménye András három évtizedes uralkodásáról, ennek tulajdonképpen az ellenkezőjét bizonyítják.

The post 800 éves az Aranybulla – II. András uralkodása (3. rész) appeared first on Adó Online.