fbpx

Döntött a Kúria: EKAER és a kockázatos adózókat terhelő mulasztási bírság mértéke

A nemzeti jog az EKAER-jogsértés esetére mulasztási bírság kiszabását írja elő, amely során az adóhatóság az adózó javára vagy terhére értékelni köteles az adózó adózási gyakorlatát.

The post Döntött a Kúria: EKAER és a kockázatos adózókat terhelő mulasztási bírság mértéke appeared first on Adó Online.

A tb-rendszer viszonya a nyugdíjhoz

2020 júniusát követően kizárólag 10 százalékos nyugdíjjárulékot kell fizetni egyes járulékköteles pénzbeli ellátások után. A 2020 júliusától fizetendő társadalombiztosítási járulék 54 százaléka, valamint a nyugdíjjárulék teljes összege a Nyugdíjbiztosítási Alap bevétele, tehát a nyugellátások fedezetét képezi. Jogeset.

The post A tb-rendszer viszonya a nyugdíjhoz appeared first on Adó Online.

Az állandó telephely fogalmának fejlődése a HÉA rendszerében – legfrissebb európai bírósági döntések

Korábbi cikkünkben összefoglaltuk az állandó telephely-fogalom értelmezésének szempontjából legjelentősebb bírósági döntéseket. Jeleztük, hogy két, a kérdéskör tekintetében kiemelt jelentőségű ügy (Titanium Ltd. C-931/19 és Berlin Chemie C-333/20) még elbírálás alatt áll.

The post Az állandó telephely fogalmának fejlődése a HÉA rendszerében – legfrissebb európai bírósági döntések appeared first on Adó Online.

Adólevonási jog és a tényleges gazdasági ügylet

Az adó jellegéből következő főszabály, hogy ha az adóalany nem, vagy nem teljes mértékben az adóköteles gazdasági tevékenysége keretében, annak segítése érdekében használja fel a terméket és a szolgáltatást, az adólevonási joggal nem, vagy csak részben élhet. Jogszabály-magyarázat és jogeset.

The post Adólevonási jog és a tényleges gazdasági ügylet appeared first on Adó Online.

Utólagos adóalap-csökkentés az Európai Bíróság gyakorlatában (XV. rész)

Cikksorozatunk befejező részében az adóhatóság által jóvá nem hagyott utólagos adóalap-csökkentés miatt felmerülő késedelmi kamathoz kapcsolódó uniós ítélkezési gyakorlatról lesz szó.

The post Utólagos adóalap-csökkentés az Európai Bíróság gyakorlatában (XV. rész) appeared first on Adó Online.

EUB döntés: reklámszolgáltatás és az adólevonási jog

Az adólevonási jog az általános forgalmi adózásban az adóhalmozódás kiküszöbölését szolgálja azáltal, hogy az adóalany saját adófizetési kötelezettségéből levonhatja azt az előzetesen felszámított adót, amely az adóköteles termék értékesítéséhez és szolgáltatás nyújtásához általa beszerzett termékhez, igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódik. Az adó jellegéből következő főszabály, hogy ha az adóalany nem, vagy nem teljes mértékben az adóköteles gazdasági tevékenysége keretében, annak segítése érdekében használja fel a terméket és a szolgáltatást, az adólevonási joggal nem, vagy csak részben élhet. A jogszabály előzetesen felszámított, így levonható adónak minősíti azt az adót, amelyet az adóalanyra egy másik adóalany hárított át, a termék importjához kapcsolódóan, illetve az előleg részeként megfizetett adót, valamint azt, amit az adóalany saját maga fizetendő adóként megállapított.

The post EUB döntés: reklámszolgáltatás és az adólevonási jog appeared first on Adó Online.

Mit is jelent a pénzmosás?

A 3/2021. (II.2.) PM rendelet 2021. március 19-ei hatállyal több ponton módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt,), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendeletet (továbbiakban: NGM rendelet). A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. számú törvény (a továbbiakban: Afad tv.) számos kérdésben pontosítja a tényleges tulajdonosi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségeket is.

Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező pl. ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre; könyvvizsgálói tevékenységet végzőre; könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző…

The post Mit is jelent a pénzmosás? appeared first on Adó Online.